Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Visa rutor

Tack till alla bloggare som varit med och firat 20 år med Nationella forskarskolan i historiska studier.

Under ett år har vi här publicerat personliga berättelser från forskarskolans doktorander, handledare, gäster och ledningen om deras upplevelser av att vara en del av samarbetet. Många har lovordat möjligheter till samarbete över institutions- och disciplingränser som Forskarskolan ger, och några har tagit tillfället i akt att också höja mera kritiska röster. Vi vill tacka alla som bidraget för att de delat sina berättelser med oss!

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Hanne Sanders

Hanne Sanders har varit delaktig i forskarskolan redan från start och sedan 2010 har hon varit dess verksamhetsledare. Under hennes tid har forskarskolan utvecklats, inte minst genom att den har utvidgats, blivit tvärvetenskaplig, inlemmat ett nytt lärosäte och drivit ett framgångsrikt internationellt samarbete. Nu när Hanne snart ska lämna över stafettpinnen reflekterar hon kring de snart tolv år hon lett verksamheten och landar i en känsla av djup tacksamhet – tänk att ha fått vara del av en så fantastisk och kreativ gemenskap!

När jag var nybliven forskarassistent i början av 2000-talet deltog jag i den grupp av lundahistoriker som diskuterade hur vi kunde strukturera den forskarskola som vi oväntat fått. Rummet var fullt av optimism och idérikedom. Då visste jag inte att jag skulle följa forskarskolan under 20 år och därmed få uppleva den kreativitet som har drivit utvecklingen, oftast i dialog med externa krav. Vi har under dessa två decennier kontinuerligt försökt skapa en bra plats för doktorander med historisk inriktning.  

Nu i januari – under mitt sista år som verksamhetsansvarig – samlades så många som 18 doktorander, från åtta ämnen och fyra lärosäten, på ett internat för att diskutera sina avhandlings-PM tillsammans med doktorander från tidigare generationer. PM-internatet är en pedagogisk form som har funnits med ända från början. Jag fick ansvar för forskarskolan 2010 men har varit med ända från start, bland annat som lärare, och det har varit ett stort privilegium att få följa så många duktiga och ambitiösa människor genom deras krävande utbildningar och personliga utveckling.

Tiden fram till att jag blev verksamhetsansvarig har beskrivits i tre tidigare blogginlägg (Lars Edgren del 1 och del 2, Klas-Göran Karlsson och Lars Berggren) så mitt inlägg handlar om min tid som ledare. När jag tillträdde 2010 rådde stor osäkerhet kring vad som skulle ske med forskarskolan. Den hade blivit utvärderad 2007–2008, ett av kraven vid instiftandet. De senaste doktoranderna hade antagits 2008 och frågan var om vi skulle kunna ta in nya. Hur skulle forskarskolan fungera i en ny värld där både Malmö universitet (då högskola) och Södertörns högskola hade fått rätt att anta egna doktorander, vilket inte var tillfället när forskarskolan inrättades? Kunde forskarskolan spela en roll för fyra etablerade forskarutbildningar? Det skulle jag svara på. Jag ansåg att svaret var ja – och vi lyckades sälja det till HT-fakulteterna i Lund som hade det yttersta ansvaret för forskarskolans pengar.

Min plan var att bygga vidare på tio års gott samarbete men också förnya det. Dels genom att inkorporera också historieämnet vid Göteborgs universitet, en traditionellt stark institution som hade en annan ämnesmässig tyngd (särskilt äldre- och socialhistoria). Dels genom att alla doktorander skulle antas på samarbetsinstitutionerna, oavsett om de var finansierade av forskarskolan eller fakulteterna, och få möjlighet att vara en del av forskarskolan. Alla doktorander skulle ha samma förutsättningar. Med detta – som delvis var en anpassning till verkligheten – skapades en mycket större kritisk massa och man undvek icke-konstruktiva skillnader inom de fem inkluderade institutionerna. För mig var denna förändring en stor vinst. Samtidigt insåg jag att det hela byggde på att alla institutioner kände tillit till forskarskolan och ville låta sina doktorander bli också våra doktorander. Att värna denna tillit har varit drivande i mitt och ledningsgruppens arbete genom åren. Ett sådant samarbete är inte så vanligt i högskolevärlden. Jag är stolt över att vi har lyckats med detta. Att bryta upp lärosätens gränser genom ett kreativt samarbete skapar en fruktbar och mångsidig intellektuell värld och öppnar för nya möjligheter för doktoranderna, också efter disputation.

I dialog med fakulteterna kom vi senare överens om att forskarskolan också skulle vara tvärvetenskaplig. Därmed fick vi en ny utmaning. För att fortfarande kunna ha en innehållsmässig gemenskap blev det en forskarskola med fokus på historiska perspektiv – det är min övertygelse att det är svårt att arbeta nära tillsammans utan att kunna tala innehåll.  Och i min värld skulle forskarskolan fortsätta att vara ett praktiskt samarbete med fokus på doktorander i grupp. Nu blev det viktigt att skapa tillitsfulla relationer mellan forskarskolan och de nya ämnena. Vi utlyste tjänster inom ett begränsat antal ämnen som skulle kunna ge forskarskolan en kreativ spridning inom historiska studier (etnologi, idé- och lärdomshistoria, historisk arkeologi och antikens kultur och samhällsliv) och med dem blev alla fakultetsfinansierade doktorander i dessa ämnen också inbjudna att delta. 100 deltagande doktorander sattes som maxantal. Vi ställde krav på viss aktivitet det första utbildningsåret för att bli en del av samarbetet. Man skulle ge för att kunna få. Årets generation av doktorander tyder på att vi lyckades.

I forskarskolans nya form var det möjligt att inkludera flera ämnen och det underlättade nog det tvärvetenskapliga samarbetet, i kombination med att vi utvecklade ett arbete som byggde på öppenhet, respekt och inte minst tillit. Men allra viktigast är kanske att forskarskolan framför allt är ett samarbete mellan doktorander och för dem är ämnesgränser mindre viktiga. Gemenskapen kring att vara doktorand i humaniora väger tyngre.

Nästa utmaning kom när fakulteterna bestämde att de inte ville finansiera doktorandtjänster utanför Lund. Just dessa tjänster hade alltid varit kärnan och en stark tråd i samarbetet – och självfallet ett ekonomiskt argument för andra institutioner att delta. Vi kämpade emot men det gick inte. Då gällde det att skapa klara och tydliga relationer mellan de fem lärosätena för att rädda den ömsesidiga tilliten. Efter många möten och diskussioner med samarbetsinstitutionerna satt vi med ett avtal som beskrev vad vi kunde kräva av varandra. Ett avtal som har fungerat i tre år nu – och vi ser fram emot tre till.

Den sista utmaningen som jag vill nämna rör det internationella. Forskarskolan har alltid haft avsikten att arbeta internationellt, särskilt på våra internat, och efter 2010 utvecklade vi detta med ambitioner om internationell publicering, vilket ju låg i tiden. Men vi ville att det internationella skulle bli en del av vår nya struktur där doktoranden stod i fokus. Det lyckades genom ett fantastiskt samarbete med två starka historiska institutioner i Europa – i York och Bielefeld. I dialog med deras kreativa forskare skapade vi ett årligt internat där doktorander presenterar sina projekt och tränas i muntlig förmedling. Sedan 2014 har vi turats om att arrangera det. Vi har även kunnat använda en del av våra andra pedagogiska redskap, bland annat det koncept med skrivbordsbyte som infördes från 2010. Samtidigt har vi fått goda kollegor som alltid hjälper när vi har behov av icke-nordiska kommentatorer. Jag tror att ett internationellt samarbete på doktorandnivå stärker forskarutbildningen och är ett bra sätt att arbeta internationellt på. Och här, precis som i forskarskolan i stort, kan det skapas personliga nätverk för framtiden.

Vi har alltså skapat en struktur som på ett tillitsfullt och kreativt sätt har fått olika humanistiska ämnen att bli del av en stor och välfungerande vetenskaplig miljö, samtidigt som doktoranderna möts i vänskaplig gemenskap. Båda delarna är viktiga för att utbilda doktorander men också för att de inte ska bli ensamma i forskarvärlden. De har upplevt isolering under pandemin. Det var inte bra, inte heller för utbildningen. Det viktigaste i den svenska forskarutbildningen, som jag ser det, är insikten att forskning skapas i grupp. Det är tydligast i seminariestrukturen, en gammal tradition som i forskarskolan anpassats till tidens nya krav. Jag har vid flera tillfällen gett uttryck för min övertygelse att forskarskolor är lösningen på den minskning av humanistiska forskarutbildningar som vi ser överallt i Sverige. För att leva upp till både gamla och nya krav på forskarutbildning borde det satsas brett på forskarskolor.

Detta blev en lång text och den kunde ha varit ännu längre. Alla de större och mindre problem som vi har hittat lösningar för är faktiskt värda en fördjupad diskussion och bör kunna inspirera i samarbeten mellan forskarutbildningar. Om ni läser det senaste årets alla inlägg i denna blogg får ni en bild av forskarskolan i praxis; en provkarta på samarbetet i stort och smått. Mest av allt låter bloggen oss möta aktiva doktorander mitt i forskarutbildningen.  

Jag vill avsluta med att uttrycka stolthet och också en stor tacksamhet. Tänk att ha varit delaktig i och ledare för en så kreativ verksamhet. Stort tack till alla som har bidragit till att ständigt återskapa forskarskolan – doktorander, handledare och lärare, alla som varit med och utvecklat samarbetet på olika håll, alla som har suttit i forskarskolans ledningsgrupp genom åren. Nu när jag den 1 augusti 2022 lämnar forskarskolan kan jag bara säga: Lycka till i framtiden!


Lina Sturfelt

Lina Sturfelt är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. När forskarskolan höll sitt första PM-internat i januari 2002 var Lina doktorand i historia och inbjuden för att kommentera de nya doktorandernas projekt. Hon minns en småländsk kursgård inbäddad i snö, animerade avhandlingsdiskussioner och en snöpligt utebliven whisky. Långt senare återvände Lina till forskarskolan, nu som handledare.

Forskarskolan i historiska studier förknippas stundom med slott och herresäten. Men mitt första möte med denna skola – som frambringat så många duktiga historiker – ägde rum på en i mitt minne inte alltför lyxig kursgård på småländska höglandet. I Hestra i januari 2002 låg snön djup. Vi ”äldre” doktorander var inbjudna kommentatorer på vad jag tror måste ha varit de allra första forskarskoledoktorandernas PM. Det blev animerade diskussioner om minnet av Förintelsen och heteronormativitetens genealogi. Till kvällen ryktades det om dyr whiskyprovning på någons rum, men Rouzbeh Parsi, Marie Cronqvist och jag hittade aldrig den magiska dörren.

Sedan dröjde det ganska många år innan jag återkom till forskarskolan, nu som handledare. En annan kursgård, Åkersberg, men med Barbro Bergners osvikliga känsla för lyx och Hanne Sanders som föreståndare. Hanne kände jag sedan hon var min inspirerande lärare på kandidatnivån, en lärare som särskilt såg och uppmuntrade kvinnor som ville bli historiker. Vi har även arbetat ihop i forskningsprojekt och på Centrum för Danmarksstudier. Men frågan är om inte Hanne kommit allra mest till sin rätt som forskningsledare, kollega och visionär i forskarskolans brokiga sammanhang, mitt i världen.

Inte minst verkar Hanne ha trivts i det internationella samarbete som byggts upp och konsoliderats under hennes ledning. Själv hade jag nöjet att vara med på konferensen i York i juni 2018. Snön låg inte djup utan det var skir försommar. Första kvällen var vi en skara seniora och juniora forskare från Lund och Malmö som anförda av föreståndaren skulle ut och äta. Hanne ledde oss genom medeltidsstadens portar och gränder på en lång vandring som slutade med att vi efter alltför mycket beslutsvånda åt fish’n’chips på en parkbänk. Kvällen efter bjöds det stor buffé med tal och skålar ute på det något mindre medeltida universitetet. Däremellan en dag av doktorandprojektpresentationer, samtal om historia och identitet, föredrag om immigranter i Storbritannien på 1200-talet och ett stycke järnvägshistoria på järnvägsmuseet.

Forskarskolan rymmer alltså både det lilla och det stora, bredden och exklusiviteten. För mig som numera är lektor i mänskliga rättigheter har den varit viktig som ett forum där jag kan hålla mig ajour med den senaste historiska forskningen och ohämmat få diskutera historiska perspektiv med en större krets av nya och gamla kollegor. Som handledare är den ett värdefullt stöd, och det är en annan sorts lyx att se de nätverk och möjligheter som forskarskolans väv ger doktoranderna, kanske särskilt de som kommer från små forskningsmiljöer.

Jag är övertygad om att den nationella forskarskolan – och i förlängningen historievetenskapen och historieforskningen i Sverige – har tjänat på denna öppenhet mot och nyfikenhet på omvärlden. En generositet mot såväl andra historiskt orienterade ämnen som mot lösare associerade medverkande, som när jag tänker tillbaka fanns med redan i det något mer insnöade Hestra. En tro på att bra forskning görs som ett kollektiv. Eller för att parafrasera Hanne: Att den som är nyfiken på andra blir klokare på sig själv. Att vi tillsammans kan glänta på den där dörren till historiens förtrollning.

Inlägget postades i

Barbro Bergner University of York

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Evelina Kallträsk

Evelina Kallträsk är doktorand i historia vid Lunds universitet sedan 2020. Här berättar hon om hur det har varit att börja som doktorand mitt i pandemin. I augusti och september deltog Evelina i två av forskarskolans internat, på Bjärsjölagård och Bäckaskog slott, och det gav både energi och hopp inför framtiden. Nu ser hon fram emot att få träffa den nya doktorandgenerationen på PM-internatet i januari.

Jag är historiker, men har även en bakgrund inom litteraturvetenskap, och har sedan jag antogs som doktorand vid Lunds universitet hösten 2020 deltagit i forskarskolans aktiviteter. Min avhandling handlar om utvecklingen av synen på barn, ungdomar och entreprenörskap i Sverige sedan 1980 med fokus på Ung Företagsamhet som kunskapsaktör. När jag skriver detta inlägg har jag precis avklarat mitt första läsår som doktorand – ett år som präglats av pandemin. Det är mycket som har sett annorlunda ut detta år än vad som enligt utsago brukar vara det normala för det första året som doktorand. Det mesta har fått ske digitalt och majoriteten av tiden har spenderats i hemmakontoret framför datorn. I min doktorandgeneration har vi under det första året inte kunnat träffa de som kommer från andra lärosäten eller ta del av forskarskolans omtalade internat på olika slott i Skåne. Även på den egna institutionen har det varit svårt att lära känna sina medarbetare eftersom de flesta jobbar hemifrån.

Det har i allt väsentligt varit en utmaning att komma in i forskarutbildningen under dessa omständigheter. Vi har fått kämpa med allt – att få tag på källmaterial, spendera många heldagar på zoom och hålla motivationen uppe när man inte har samma möjlighet att träffa sina kollegor. I allt detta kaos som har varit mitt första år på forskarutbildningen har dock forskarskolan varit mycket viktig, trots att aktiviteterna fått ske under andra former än normalt. Forskarskolans kurser och PM-internatet har givit året en struktur och målsättningar som har hjälpt mig att navigera i mitt arbete under denna tid. Trots att mycket av arbetet har försvårats har det alltid funnits något för mig att göra och jag har aldrig behövt känna mig särskilt vilsen inför vad som ska ske härnäst.

Under kurserna har vi fått stifta digital bekantskap med de övriga doktoranderna i vår generation och fått ett gott interdisciplinärt samtal under seminarierna, som kanske i dessa tider har varit än mer viktiga för att få känna samhörighet och få ett intellektuellt utbyte trots att vi suttit isolerade. Teorikursen var mycket givande för att väcka nya tankar kring det egna projektet och få mer insikt i den mängd av verktyg som finns tillgängliga för oss forskare. Vidare var PM-internatet mycket uppskattat. Dels gav det en tydlig deadline till vilken man behövde samla sina tankar i skrift och dels fick vi konstruktiv kritik som både gav nya perspektiv och motivation till det fortsatta arbetet.

Det första året avslutades med ett internat på plats i Bjärsjölagård i augusti för de doktorander som antogs 2020. För första gången kunde vi träffa några av doktoranderna från de andra lärosätena och det gav ny energi och hopp om ett roligare andra år efter pandemin. Strax därefter hölls höstinternatet på Bäckaskog slott som gav en god start på det nya läsåret. Där presenterade jag ett utkast till en internationell artikel och fick god respons från en opponent från Bielefeld universitet som jag kommer att ta med mig vidare i arbetet. Det var mycket givande att träffa både handledare och doktorander från forskarskolans olika generationer och forskningsmiljöer och få diskutera texter och projekt på plats. Något som jag särskilt bär med mig från internaten är möjligheten till det informella umgänget som gavs när dagens seminarier var slut – något som saknats under pandemiåret. Det är vid dessa internat som jag känner att jag på riktigt har börjat få ta del av det nätverk som forskarskolan ska utgöra.

Jag befinner mig nu vid början av mitt andra år som doktorand och kan se tillbaka på ett år som trots pandemin varit mycket produktivt samt blicka framåt mot ett läsår som förhoppningsvis bjuder på andra utmaningar än mitt första. Jag ser mycket fram emot att få delta i forskarskolans framtida aktiviteter på plats och att få fördjupa och knyta nya kontakter inom forskarskolans ramar. En ny doktorandgeneration har antagits och snart är det dags för PM-internat igen. Där hoppas jag på att få ge värdefull respons till en ny doktorand på plats i en vacker historisk miljö i Skåne!

Inlägget postades i

doktorand

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Norbert Götz

Norbert Götz är professor i samtidshistoria vid Södertörns högskola, sitter i forskarskolans samarbetsråd sedan 2010 och handleder för närvarande tre FS-doktorander. Norbert anser att forskarskolan har varit en enorm tillgång för de medverkande lärosätena men är kritisk till den ekonomiska konstruktion som lett till att FS inte längre finansierar doktorandtjänster utanför LU.

Jag kom först i kontakt med forskarskolan 2008 som en av det internationella internatets utländska gäster från Tyskland (vid tillfället var jag forskare vid Centrum för Nordenstudier i Helsingfors). Min föreläsning handlade om svensk politik, måhända utifrån ett perspektiv som endast en icke-svensk skulle vilja exponera sig med: ”Opposition and Inquisition: The ’Hjalmarson Affair’ Revisited”. Tillsammans med de andra internationella gästerna deltog jag i en paneldiskussion ledd av Eva Österberg, ”Sweden Viewed from Abroad – What is Interesting in Swedish History and Why?” Kan det hända att omvärlden aldrig på allvar trängt sig på, att Sverige numera är Europas minst internationaliserade land? Eller pekade vi snarare på den bristande ansvarsskyldigheten i Sveriges institutionella kultur?

Internatet höll till i universitetslokaler i Lund, forskarskolans värdhögskola. Inget slott, men nog så fint. Bland många givande möten fanns ett med Ainur Elmgren, som då skrev klart sin avhandling om den finska Sverigebilden under mellankrigstiden. Lite senare kunde jag anställa henne i ett forskningsprojekt i Helsingfors. Det blev ett fruktbart samarbete och inkörsporten för hennes fortsatta akademiska karriär i Finland.

På internatet kommenterade jag kapitel av två av forskarskolans doktorander, av vilka Johanna Ringarp blev min nära kollega när jag två år senare började min professur vid Södertörns högskola (SH). Vid middagsbordet satt jag bredvid en annan framtida kollega, den sprudlande Kekke Stadin. Jag kunde från början se vilken betydelse forskarskolan hade och formulerade senare detta i större detalj när jag tillsammans med Kekke skrev SH-historieämnets självutvärdering för UKÄ. Vårt största misstag som representanter i forskarskolans samarbetsråd var att hysa för stort förtroende för den praktiserade partnerskapsmodellen. Vi väntade med utlysning av en doktorandtjänst finansierad av forskarskolan för att uppnå en doktorandgrupp på SH följande år. När vi sedan ville utlysa hade forskarskolan slutat att finansiera doktorander på partnerhögskolorna. En lektion för livet: Vänta aldrig i god tro när du själv är den svaga parten i en maktrelation. 

Det nerskalade stödet till partnerhögskolorna liknade den till en början ovanliga modellen som praktiserades inom vissa nationella forskarskolor i tekniska ämnen. Omfördelningen från periferi till centrum som genomfördes mot forskarskolans ledning visade hur befogad prognosen i 2008 års utvärdering av samtliga nationella forskarskolor hade varit. Bedömargruppen höll sig inom sitt beskrivande uppdrag när den försiktigt kritiserade: ”På grund av den speciella ekonomiska konstruktion, som innebär att värdhögskolorna självständigt beslutar om tilldelade medels fortsatta användning, bedömer vi dock att den aktiva samverkan i fortsättningen troligen kommer att vara av mer begränsad omfattning.” Att en sådan utveckling inträffade i realiteten är sorgligt. Starka skäl talar nu för ett utökat mandat till nästa utvärdering som behöver omfatta rekommendationer för ansvarsskyldighet och en adekvat fördelning av doktorandplatser bland samtliga samarbetspartner. Det är ironiskt att SH numera har en etablerad forskarutbildning men med endast en bråkdel av de doktorander som fanns under 00-talet när utbildningen byggdes upp.

Den förminskade ömsesidigheten inom forskarskolan aktualiserar också internationaliseringsfrågan. I ett läge där bara doktorander i Lund finansieras av forskarskolan är det doktorander från andra program som bildar partnerhögskolornas underlag för möjligt deltagande. Dessa program är oftast internationella. Bortsett från enstaka fall av projektdoktorander kan vi vid SH ta in en doktorand vartannat år i historia och idéhistoria. Eftersom dessa finansieras av Östersjöstiftelsen har deras forskning en Östersjö- eller Östeuropaprofil. I många fall har dessa doktorander en bakgrund i regionen och kan inte svenska. För sådana doktorander är en forskarskola på svenska inget alternativ. Forskarskolans språkbyte till engelska, som med jämna mellanrum diskuteras och avvisas, blir en nödvändig innovation för att säkerställa dess relevans för partnerhögskolorna (och för att fortsätta vara relevant i 2020-talets akademiska värld överhuvudtaget). 

Nationella forskarskolan i historiska studier har varit en oerhörd tillgång för de inblandade lärosätena och för historievetenskapen i Sverige. Men 20-årsjubileet ger anledning till att ifrågasätta och avveckla dess ”speciella ekonomiska konstruktion” som främjar institutionella särintressen och som frånkopplar makten över forskarskolan från det praktiska ansvaret för verksamheten som involverar fem lärosäten.

Inlägget postades i

internat internationalisering UKÄ

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Trine Gaarde Outzen

Trine Gaarde Outzen är doktorand i historia vid Lunds universitet sedan hösten 2019. När hon tog tåget över Öresundsbron för att intervjuas inför tjänsten var hon nervös, inte bara för själva intervjun utan för den helt nya värld hon skulle träda in i om hon blev antagen – Trine visste inget om den svenska universitetsvärlden. Nu gör hon det, med råge. Genom forskarskolan har hon inkluderats i en stor svensk forskningsmiljö och dessutom fått viktiga internationella nätverk.

Turen fra København til Lund henover Øresund er smuk uanset om det er tåget, regn eller solen skinner. Første gang jeg tog turen for at blive interviewet til stillingen som doktorand ved Historiska institutionen ved Lunds universitet strålede solen, men jeg var temmelig nervøs. Selvfølgelig både fordi det var spændende, om jeg ville få stillingen men også fordi, at hvis jeg fik den, ville det være en ret ny verden, jeg skulle til at deltage i. Jeg kendte ikke meget til det svenske historiske forskermiljø, svensk akademia og ej heller det svenske sprog, før jeg startede som doktorand i Lund. Da jeg sagde ja til at blive en del af forskarskolan viste jeg ikke, at dette ville blive meget mere end blot en del af min forskeruddannelse.

Som helt ny i det svenske har forskarskolan givet en unik mulighed for at blive en naturlig del af et større svensk akademisk fællesskab, som jeg ellers ikke tror, jeg ville være blevet en del af. Gennem forskarskolan er jeg blevet præsenteret for de forskellige universiteter, som forskarskolan samarbejder med, har lært både doktorander og forskere ved de andre læresæder, men også ved andre fag, at kende. Det var en fantastisk måde at starte sin doktorandtilværelse at rejse afsted sammen med sine nye kollegaer fra både historie men også de andre fag, der deltager i samarbejdet og besøge Södertörn, Göteborg, Linné og Malmö universiteter og møde forskere der, hvilket gør, at jeg allerede tidligt følte mig som en del af et svensk forskermiljø og ikke som en ”udlænding” under uddannelse i Lund.

De muligheder man får som doktorand ved at være en del af forskarskolan er uvurderlige. I anden sammenhæng havde jeg lært en doktorand i Zürich/Stockholm at kende, som deler min interesse i, hvordan viden skabes i et krydsfelt mellem religion og videnskab. Vi havde lyst til at lave en workshop om emnet og ville gerne invitere både doktorander og seniorer, men følte det en smule anmassende at bede folk komme til Lund på egen regning. Vi søgte forskarskolan om penge til at afholde en workshop, som vi fik bevilget og kunne derfor invitere til at deltage i et arrangement med forplejning og overnatning. Dette gjorde, at vi turde at være ”frække” og udover andre doktorander også at invitere to professorer fra henholdsvis Stockholms universitet og Max Planck Instituttet i Berlin til at give deltagerne feedback og diskutere med os. Begge sagde ja, og vi havde en fantastisk workshop, hvor doktorander fik mulighed for at diskutere med både hinanden og med to kapaciteter på området samtidig med, at vi alle fik direkte feedback på en tekst. På grund af corona blev workshoppen desværre afholdt digital, men på trods af dette, oplevede vi, at den opbakning vi fik fra forskarskolan, gjorde det lettere at arrangere en workshop.

Derudover har forskarskolan bakket stærkt op om at løse de problemer, vi har oplevet i forbindelse med corona, hvor det har været svært at få tilgang til kildemateriale og arkiver. Jeg har fået bevilget midler til både digitalisering af kildemateriale og rejsepenge til at kunne besøge arkivet i Halle an der Saale gennem tre kortere besøg i 2022. En stor del af mit kildemateriale ligger her, og i Halle er der også et centrum for pietismeforskning, som jeg gerne vil være i dialog med. Derfor føles det skønt også at kunne opdyrke et internationalt netværk her med forskarskolan i ryggen.

Min oplevelse af at deltage i forskarskolan har i høj grad været præget af, at blevet inkluderet i et større svensk forskningsfællesskab, at blive dyppet i det svenske sprog i længere tid på internater og få mulighed for at skabe netværk både nationalt og internationalt. For os, der tager rejsen over Øresund til Lund har det virkelig bidraget til en følelse af at være yderst velkommen ikke bare i Lund, hvor man på grund af forskarskolan nu kender en del doktorander ved andre fag, men også som en del af et svensk forskermiljø.

Inlägget postades i

doktorand internationalisering

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Jonas Bornsäter

Jonas Bornsäter är doktorand i etnologi vid Lunds universitet sedan 2019. Det var en ganska omvälvande upplevelse att börja forskarstudierna – ny stad, nya kollegor, nya rutiner och sammanhang. Redan första veckan blev Jonas en del av forskarskolans gemenskap, genom internat och kurser för hans tvärvetenskapliga doktorandkull.

Hösten 2019 blev jag anställd som doktorand i etnologi inom den nationella forskarskolan i historiska studier vid Lunds universitet. I bagaget hade jag med mig en masterexamen i etnologi från Stockholms universitet och året innan min doktorandanställning frilansade jag som etnolog för olika typer av uppdragsgivare, den senaste Stockholms stadsteater. Min forskarutbildning är planerad att pågå till hösten 2023 och mitt avhandlingsprojekt handlar om bastuklubbar och liknande sexuella mötesplatser i Sverige under 60-, 70- och 80-talet.

Att börja som doktorand var för mig en rätt så omvälvande upplevelse, vilket det ofta är när man anländer till nya arbetsplatser. Ny stad, nya kollegor, nya arbetsrutiner och nya sammanhang. Redan första veckan hade vi introduktionsträff med forskarskolan, där vi ur den nya årskullen fick introducera våra projekt för varandra. Doktoranderna i min årskull representerar flera olika ämnen: konsthistoria och visuella studier, historisk arkeologi, idé- och lärdomshistoria, bokhistoria och historia. I de andra årskullarna finns även doktorander i musikvetenskap, arkeologi och antikens kultur- och samhällsliv. Det som förenar oss är det historiska fokuset i våra forskningsprojekt. Denna tvärvetenskapliga mix utgör en av många fördelar med att vara en del av forskarskolan.

Kurserna Historiska problem och Historisk teori ges under det första året. I Historiska problem besökte vi Malmö universitet, Lunds universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet och fick där, via föreläsningar och seminarier, ta del av och diskutera de ämnesmässiga samt material- och metodmässiga frågor som i dag ställs i aktuell historisk forskning vid samarbetets olika lärosäten. Och i teorikursen fick vi på liknande vis utforska och ta del av teoretiska perspektiv inom forskningsfronten för historiska studier. Förutom dessa kurser finns även valbara kurser att läsa som del av forskarskolan.

Det första året lägger man som nyantagen doktorand även fram en text på forskarskolans PM-internat och i januari 2020 genomfördes det på Stiftsgården Åkersberg i Höör under tre dagar. På detta internat deltog inte bara vi nya doktorander utan även doktorander antagna under tidigare år deltog och agerade opponenter på de texter som lades fram. Dessutom följdes varje opponering av PM-diskussioner där alla handledare till de nya doktoranderna deltog med kommentarer och förslag för våra avhandlingsprojekt. Att få ta del av expertis inom så pass många olika forskningsfält tidigt i forskningsprocessen är otroligt värdefullt och lärorikt.

Varje år arrangeras dessutom ett höstinternat där vi doktorander får lägga fram olika typer av texter. Utöver kurser och internat finns det en mängd resurser som kan nyttjas. För mig har det exempelvis inneburit möjligheten att ta in en tredjeläsare som forskarskolan finansierar. Jag ser med spänning fram emot de kvarvarande åren och alla de samarbeten, resurser och möjligheter som forskarskolan möjliggör för mig som doktorand.

Inlägget postades i

doktorand

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Maria Småberg

Maria Småberg är biträdande studierektor för forskarskolan sedan 2015. När forskarskolan kom till Historiska institutionen i Lund 2001 var Maria doktorand. Hon hade fullt upp med forskning, arkivresor och nätverk och kände att hon varken hade tid eller behov av fler forskningssammanhang. Många år senare tog Maria igen detta med besked – hon är nu inte bara en del av forskarskolan utan en central person i dess organisation och utveckling.

I berättelsen om forskarskolans historia beskrivs ofta dess tillblivelse som en oväntad gåva från ovan. Ingen hade anat att det fanns planer på att förlägga en nationell forskarskola till Lund och hur kom detta beslut egentligen till? När forskarskolan grundades 2001 hade jag varit doktorand i två år. Till en början hade jag varken doktorandlön eller skrivbordsplats. Tillsammans med de andra i doktorandkollektivet pushade vi för att de nya forskarskoledoktoranderna skulle få lön och inte bara studiestöd från dag ett. Det ordnades också med arbetsplatser. Efterhand blev detta allmänna villkor för fakultetens doktorander. Forskarskolan har alltsedan dess fortsatt att gå före och tänja på gränser inom forskarutbildningen.

För egen del stod jag länge utanför forskarskolan. Som fakultetsfinansierad doktorand var jag visserligen inbjuden att delta i kurser och internat men jag kände inte riktigt att jag hade tid eller behov. Jag hade fullt upp med att åka till mina arkiv i Oxford, London, Jerusalem, Rom och Genève. Där bodde jag ofta på internationella studenthem, blev en del av olika gemenskaper och vidgade mina vyer. Därtill odlade jag forskarnätverk inom ämnena freds- och konfliktvetenskap, interkulturell pedagogik och missionsvetenskap hemma i Lund. Seminarierna och doktorandgemenskapen på historiska institutionen var också givande. Jag kände därför inte att jag hade behov av fler sfärer. Kanske trodde jag att jag inte riktigt passade in i forskarskolan. Eller så var tiden inte mogen ännu.

Jag disputerade 2005 på en avhandling om fredsutbildning i Jerusalem under brittiska mandatstiden. Under doktorandtiden hade jag även undervisat, vikarierat som studievägledare och byggt upp mentorsverksamheten vid institutionen. När studievägledaren Leif Eliasson gick i pension i samband med min disputation sökte och fick jag tjänsten. Det var mycket lärorikt att arbeta som studievägledare. Jag började samtidigt undervisa inom freds- och konfliktvetenskap och snart blev jag även förälder. Sedan fick jag VR:s fyraåriga anställning som forskarassistent och därmed gåvan att fortsätta forska, nu om en svensk kvinnas roll som vittne och humanitär aktör i samband med det armeniska folkmordet. Under denna tid gick jag även luPOD (ett karriärprogram för unga forskare vid LU), åkte på internationella konferenser, utvidgade mina forskarnätverk och publicerade min forskning internationellt. Jag samverkade även med aktörer utanför akademin, bland annat med ett armeniskt filmteam. Dessutom blev jag tredjeläsare åt en av doktoranderna i forskarskolan, Malin Gregersen. Det blev mitt första steg in i forskarskolans värld.

När forskningsprojektet tog slut omvandlades min studievägledartjänst, som jag varit tjänstledig ifrån, till en anställning som utbildningskoordinator inom FS. Lotta Tornbjer hade precis fått ett nytt uppdrag och platsen behövde fyllas. Det var en trygghet att ha ett arbete men jag kände bara en stor tomhet. Jag ville ju fortsätta forska. Hanne betonade dock för mig att jobbet skulle bli roligt. Jag trodde väl inte riktigt på henne, men såg samtidigt att det fanns nya möjligheter här. Det visade sig faktiskt vara en gåva från ovan!

Mitt fokus för arbetet i forskarskolans ledningsgrupp har varit doktoranderna. Det första som slog mig när jag började arbeta här var hur fina doktoranderna är mot varandra och hur engagerade de är. Genom mitt arbete som utbildningskoordinator och sedan t f studierektor har jag också fått stor erfarenhet av att samarbeta med representanter från olika lärosäten och arbeta tvärvetenskapligt. Tillsammans med mina eminenta kollegor i ledningsgruppen, Hanne Sanders, Kajsa Weber, Cecilia Riving, Ariadne Fioretos samt tidigare Barbro Bergner, Stefan Nyzell och Hans Wallengren, har jag även arbetat med att etablera och upprätthålla nära internationella samarbeten med universiteten i York i England och Bielefeld i Tyskland. Därtill har jag arrangerat internat och konferenser, temadagar, workshops, skrivreträtter och skrivbordsbyten för doktorander, koordinerat kursverksamheten och mobilitetsstipendier samt lett ledningsmöten och dialogmöten med doktorander, handledare och fakultetsrepresentanter. Mycket av jobbet handlar om det strategiska och att utveckla forskarskolans verksamhet. Vi försöker så långt det går att lyssna in doktorandernas behov och åsikter. Jag vill tro att forskarskolan gör skillnad för dem.

Det har varit ett privilegium att få arbeta inom forskarskolan sedan 2015. Jag känner mig nu väl förankrad i min roll som biträdande studierektor, ett uppdrag jag kombinerar med att vara lektor i freds- och konfliktvetenskap och forska i mindre skala, exempelvis som affilierad forskare vid Centrum för Mellanösternstudier i Lund. Forskarskolan är en rolig, utvecklande och inspirerande miljö att verka i. Jag är tacksam för alla vänliga, intressanta och smarta människor som jag får möta dagligen. Det är förstås också en förmån att få jobba i en välskött och resursrik organisation – som dessutom inkluderar att åka på internat två gånger per år. Med privilegier kommer även skyldigheter. Jag hoppas och vill verka för att vi i forskarskolans ledning också i fortsättningen kommer ta det ansvar vi fått och att forskarskolan kommer tänja och överskrida fler gränser – vara en gåva ”från ovan” för doktoranderna så att de i sin tur förändrar och förbättrar världen.

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Gunlög Fur

Gunlög Fur är professor i historia och vicerektor för hållbarhet vid Linnéuniversitetet. Hon har varit involverad i forskarskolan sedan start och undervisat på flera kurser, bland annat om feministisk teori och postkoloniala perspektiv. Att vara med i verksamheten har varit så roligt och förmånligt att det till och med varit värt några fredagskvällar på perrongen i Hässleholm.

”Växjöbornas pubvanor kartlagda”. Den feta rubriken över bilden av två av mina doktorander skriker åt mig från löpsedeln. Jag hade glömt den, men nu ligger den där mellan två pärmar när jag packar ihop för att flytta till ett nytt tjänsterum. Jag plockar upp den och minns. Det var den första och andra kullen doktorander i historia i den nationella forskarskolan och jag, som då var relativt ny som lektor vid det splitternya universitetet i Växjö, blev tillfrågad av Eva Österberg om jag ville ingå som en av lärarna på en kurs om kultur. Vilken resa det blev – i flera bemärkelser! Vi var tre lärare från två lärosäten, nästan tjugo doktorander och vi möttes på två internat för att diskutera litteratur och redovisa uppgifter.

En av uppgifterna vi satte för doktoranderna var att de skulle utföra en egen kulturanalys. Marie Eriksson och Åse Magnusson valde att besöka tre populära ställen i Växjö för att undersöka vilka det var som frekventerade dessa vattenhål. Resultatet blev så uppseendeväckande att Smålandsposten (2003-12-03) fångade upp det som en nyhet som hamnade på tidningens löp. Mest överraskande var att de genom att metodiskt analysera barernas kultur kunde visa att den pub som de själva och många av deras kollegor på universitetet i förstone betraktade som mest prestigelös och välkomnande, upplevdes så därför att klientelet i huvudsak utgjordes av svenska, medelålders akademiker och tjänstemän. Vi som tog en öl där efter arbetet kände helt enkelt igen oss själva! Jämförelsen visade att det stället i själva verket var det minst diversifierade av de tre.

Så blev kursen en konkret illustration av hur vi som historiker analyserar samhällelig kultur och mångfald och en påminnelse om att vi alltid behöver skärskåda våra egna utgångspunkter och positioner om vi vill tränga djupare i våra analyser och få syn på sådant som ligger bortom ytan. För mig som ung handledare var det otroligt utvecklande att få vara med. Som flera andra har skrivit här minns jag internaten i vackra syd- och mellansvenska miljöer, den goda förtäringen, mötena över lärosätesgränser, det utvecklande i att sätta sig in i alla spännande doktorandprojekt och den grund som lades till professionella och personliga nätverk som studier visar är av största betydelse för en forskares karriärutveckling. Det var en förmån och ett nöje att få vara med i starten. Det var till och med värt att tillbringa en och annan fredagskväll i väntan på försenade tågförbindelser i Hässleholm.

Andra kurser följde, om kön, sexualitet och feministisk teori, om postkoloniala perspektiv (med guidning på nationalmuseum i Köpenhamn), om amerikanska friheter. Alltid lika genuint intellektuellt stimulerande och utmanande – jag som lärare måste läsa på lika mycket som de doktorander som läste kurserna. För mig var det största det djupa och breda akademiska samtalet, som när det är som bäst påminner om varför jag valde denna bana. Måtte det fortsätta i pubkällare såväl som i slott och på herresäten.

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Martin Andersson

Martin Andersson var doktorand i historia vid Södertörns högskola 2013–2018. Han uppskattade särskilt forskarskolans internationella aktiviteter, som doktorandkonferensen med York och Bielefeld och skrivbordsbytet han tillbringade i Bielefeld. Viktigast var nog mobilitetsstipendiet som förde Martin till Cambridge – de kontakter han fick då gjorde det möjligt att söka VR:s internationella postdoktoranslag. Just nu packar Martin för en ny vistelse i Cambridge. (Denna text skrevs sommaren 2021.)

Jag tror jag deltog i samtliga internat som forskarskolan anordnade under min tid som doktorand. Visst lockade skånsk luft och god mat men framför allt gav de årliga resorna söderut i januari och september alltid goda möjligheter att få pröva mina forskningsidéer och texter i andra sammanhang än de som erbjöds på den ändå relativt lilla institutionen hemmavid på Södertörn. Ibland kunde diskussionsklimatet visserligen vara ganska hårt – jag minns särskilt ett tillfälle då mitt projekt dömdes ut som omöjligt att genomföra – men nästan alltid återvände jag hemåt med en känsla av att jag fått nya uppslag och mer eller mindre konkreta idéer.

Det internaten mer sällan bidrog med var en möjlighet att sätta in min forskning i ett större internationellt sammanhang. Den utvidgade miljön med forskare från alla forskarskolans lärosäten och, från och med den på sin tid omdiskuterade utvidgningen, flera olika ämnestraditioner (om än inte de som hade legat mitt ämne allra närmare, som ekonomisk historia) var trots allt i stort sett en svensk miljö. Även om jag forskade på svensk historia med svenskt källmaterial var internationella jämförelser och deltagande i internationella forskningsdiskussioner centralt för vad jag ville åstadkomma. Som tur var erbjöd forskarskolan då de internationella internaten, vilka liksom doktorandkonferenserna med Bielefeld och York var bland de mest givande aktiviteter som anordnades under min tid, samt skrivbordsbytena, där jag fick nöjet att tillbringa ett par lärorika veckor just nere i Bielefeld –att det serverades westfalisk husmanskost i matsalen när vi var där gjorde ju inte saken sämre.

Jag tog också chansen att under det sista året av min doktorandtid söka ett mobilitetsstipendium från forskarskolan. Jag besökte den legendariska Cambridgegruppen eftersom jag ville diskutera mina forskningsresultat med de brittiska historikerna där. Besökets timing kunde dock ha varit bättre: i Storbritannien hotades de universitetsanställdas pensioner av kraftiga nedskärningar, och till följd av detta gick forskarna ut i strejk under stora delar av min tid där. Det blev därför många fler informella cafémöten och strejkmöten än de samtal i seminarierummen som jag väl hade sett framför mig. Å andra sidan var också detta ett bra sätt att knyta kontakter inför framtiden. Nu i höstas sökte jag nämligen VR:s internationella postdoktoranslag för att åter kunna besöka Cambridge och då var mina tidigare kontakter på plats avgörande för att jag skulle kunna få det rekommendationsbrev jag behövde. Anslaget beviljades, så nu är vi i full färd med att packa flyttkartonger, leta bostad och ansöka om visum – ack! vad mycket lättare allt hade varit om bara inte Brexit hade varit…

Jag vill därför passa på att uppmana dig som är doktorand i forskarskolan i dag: utnyttja de möjligheter som bjuds att diskutera och knyta kontakter på internat och kurser och sök, om du kan, ett internationellt utbyte – det ger inte bara perspektiv på den svenska doktorandtillvaron och nya forskningsuppslag, utan kan även innebära att du knyter kontakter som visar sig ha avgörande betydelse för den postdoktorala tillvaron. Och slutligen vill jag även rikta ett varmt tack till forskarskolans ledning som 2018 beviljade det bidrag som gjort mitt kommande utbyte och forskningsprojekt möjligt!

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Markus Hansen

Markus Hansen är doktorand i historia i Lund sedan 2020. Han är glad att han valde att göra sina forskarstudier i Lund eftersom det ger honom möjlighet att utnyttja forskarskolans aktiviteter och internationella utbyten. Att man satsat på forskarskolan tycker Markus är tecken på att Sverige tar sina universitet seriöst.

Jeg er uddannet idéhistoriker og historiker med en international baggrund fra både Danmark, England og Skotland – og, siden 2020, også i Lund, hvor jeg nu er ansat som doktorand i historie ved forskerskolen.

Mit projekt handler om de radikale landbrugsreformer i Danmark i 1700-tallet, som ledte til et brud med centrale feudale institutioner og overgangen til selvejerskab blandt store dele af bondebefolkningen (en evergreen i historisk forskning om Danmark). Mere konkret prøver jeg at finde ud af, hvorfor der var så store interne uenigheder i klassen af herremænd omkring, hvorvidt man overhovedet havde brug for reformer til at starte med. Jeg mener, at dette er et spørgsmål om forskellige rationaliteter i perioden, som har at gøre med den specifikke kontekst for den individuelle herremand –f.eks. adgang til nye idéer, adgang til indkomster fra koloniale besiddelser, positioner i det ekspanderende statsbureaukrati eller lokale magtforhold mellem bondeklassen og herremændene. Således placerer projektet sig i krydsfeltet mellem idéhistorie, økonomisk historie og kulturhistorie.

Det tog mig ikke lang tid at finde ud af, at forskerskolen var en stor fordel for mine studier. Man bliver ikke kun en del af et meget imødekommende tværfagligt miljø, men får mulighed for at deltage i en lang række seminarer og kurser. Især PM-internatet har været vigtigt for udviklingen af mit eget projekt, og helt generelt er der et væld af andre vigtige aktiviteter, som støtter ens arbejde – jeg skriver således denne tekst på vej til en skriveretræte på en herregård i Skåne!

Den største fordel ved forskerskolen er de betydelige midler, som stilles til rådighed for den enkelte doktorand. Jeg var så heldig at have valget imellem at læse min PhD på University of St. Andrews i Skotland, University of Pennsylvania i USA og på Lunds universitet ved forskerskolen. En af mine betænkeligheder ved at vælge Lund var, hvorvidt jeg ville få de samme ressourcer stillet til rådighed, som jeg ville kunne få ved et så prestigiøst og velhavende universitet som UPenn. Efter et år kan jeg sige, at jeg er meget glad for mit valg, og at jeg altid føler, at der er (ganske betydelige) midler til rådighed for hele doktorandstanden. Dette var lidt af et chok, når jeg nu kom fra det noget mere (finansielt og psykisk) pressede akademiske miljø i Danmark og Storbritannien.

Igennem forskerskolen er det muligt at arrangere seminarer, workshops og rejser. Dette er alle ting, som jeg anser for vigtige elementer af både ens egen akademiske træning men også for selve universitetet. Det er også aktiviteter, som jeg finder stor glæde i. På hvilken anden arbejdsplads får man den form for autonomi? I tillæg hertil findes der en stærk national infrastruktur qua forskerskolen, som det er muligt at nyde godt af som doktorand. Igennem forskerskolen er det muligt at få vejledning fra andre ansatte end dem på sit umiddelbare fakultet; man har ret til at rejse til og deltage aktivt i seminarer ved andre universiteter i netværket (jeg håber selv at præsentere i løbet af de næste par år på Göteborgs universitet og Södertörns högskola).

Alt i alt vil jeg sige, at forskerkolen er en kæmpe fordel for svensk akademia. Det er en virkelig imponerende uddannelsespolitisk satsning, som viser, at Sverige tager sine universiteter seriøst. At bygge sådanne institutioner demonstrerer, både hjemme og internationalt, at der er en svensk ambition om at kunne måle sig med de bedste forskningsenheder på et globalt plan. Jeg håber derfor, at forskerskolen vil kunne få det rum og de midler, den fortjener til at vokse endnu mere i fremtiden.

Inlägget postades i

doktorand internationalisering

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Jesper Johansson

Jesper Johansson antogs 2003 som doktorand i historia vid dåvarande Växjö universitet. Han upplevde framför allt den stora kritiska massan som en stor fördel med forskarskolan, inte minst de möjligheter som gavs att få sina texter kommenterade av internationellt erkända akademiker som Thomas Laqueur  och Knut Kjeldstadli. Numera är Jesper docent och lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, ett fält med tvärvetenskaplig karaktär där han har nytta av sin historievetenskapliga kompetens.

Jag och min tillika nyantagna doktorandkollega och rumskamrat Lennart Karlsson satte oss på tåget från Växjö ner till Lund för introduktion av forskarstudierna och teorikursen i början av höstterminen 2003. Professor Eva Österberg och då docent, sedermera professor, Lars Edgren var ordförande respektive studierektor för forskarskolan och tog emot mig, Lennart och alla andra nyantagna doktorander på ett empatiskt och lyhört sätt.

Den stora fördelen som jag upplevde som doktorand inom forskarskolan – och som jag med distans till forskarstudierna fortsatt bedömer som oerhört viktigt – var tillgången till en större kritisk massa av forskare och en bredare akademisk miljö jämfört med vad traditionellt antagna doktorander på fakultetsmedel i små miljöer i många fall har. Som doktorand inom forskarskolan kunde jag presentera och få synpunkter på mina texter och diskutera historisk forskning dels på internat och kurser arrangerade av forskarskolan och dels bland doktorandkollegor och seniora forskare i min dagliga arbetsmiljö i Växjö. Jag upplevde att jag därigenom fick tillgång till ett stort akademiskt nätverk av doktorandkollegor och seniora forskare och handledare som var knutna till forskarskolan men som var verksamma på olika universitet och högskolor nationellt och internationellt.

Vid ett internat på Gripsholms värdshus i juni 2004 var exempelvis de internationellt erkända forskarna Thomas Laqueur  och Knut Kjeldstadli utsedda kommentatorer på mitt avhandlings-PM. Kjeldstadli hade likt mig själv en inriktning mot arbetarhistoria och migrationshistoria och var mycket stöttande och hjälpsam i rollen som kommentator på mitt avhandlingsprojekt om den svenska fackföreningsrörelsen LO och dess invandrings- och invandrarpolitik under efterkrigstiden. Han fungerade senare också som sporrande ledamot i betygsnämnden på min licentiatuppsats som jag lade fram som ett delmål på vägen mot disputation och doktorsexamen 2008. Det var häftiga och inspirerande upplevelser att som doktorand få träffa och bli läst och kommenterad av två så internationellt framstående historiker, vilket deltagandet i forskarskolan möjliggjorde på ett så pass tidigt stadium i min och mina doktorandkollegors akademiska karriärer.

Sedan 2010 jobbar jag som lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Jag var efter min disputation verksam inom en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, Medborgaren i Välfärdssamhället (MIV), vid dåvarande Växjö universitet, samtidigt som jag hade olika visstidsanställningar som vikarierande lektor i historia med successivt minskande tjänstgöringsgrader. Jag blev med min samtidshistoriska inriktning och kompetens uppmanad av samhällsvetenskapliga kollegor inom MIV-miljön att söka undervisningsuppdrag inom socialt arbete, då det efterfrågades lektorer inom denna disciplin som har en tvärvetenskaplig historia och karaktär. Marknadssituationen för nydisputerade och juniora forskare och lärare var betydligt mer gynnsam inom socialt arbete än inom historievetenskapen. Jag har sedan dess blivit kvar och haft flera intressanta uppdrag och arbetsuppgifter samt utvecklat min kompetens inom det socialvetenskapliga fältet. Exempelvis är jag sedan 2019 docent i socialt arbete. Att söka docentur i socialt arbete och inte i historia var ett medvetet val från min sida, samtidigt som det sannolikt innebar en tidsfördröjning att uppnå befordringsgraden jämfört med om jag hade sökt i historia. Likväl har jag också i olika social- och tvärvetenskapliga sammanhang haft stor nytta av min kompetens som historiker. Idag identifierar jag mig både som socialvetare och historiker.

I forskarskolans fortsatta verksamhet ser jag med blida ögon på utvecklingen mot en mer tvärvetenskapligt och internationellt inriktad forskningsmiljö. Förhoppningsvis rustar denna miljö dagens doktorander inför en framtida karriär inom akademin eller andra delar av arbetsmarknaden. Den mer tvärvetenskapliga inriktningen på dagens forskarskola jämfört med min doktorandtid ser jag som fördelaktig, inte minst mot bakgrund av att internationell, tvärvetenskaplig och interkulturell kompetens och erfarenhet är efterfrågad i samtidens, och sannolikt också i framtidens, akademi och i övriga arbetslivet.          


Äldre inlägg