Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Sida 1 / 1

2021-11-22 | fs-historiskastudier

Martin Hansson

Martin Hansson är historisk arkeolog vid Lunds universitet och prefekt vid institutionen för arkeologi och antikens historia. Han är ansvarig för institutionens forskarutbildning och …
 • tvärvetenskap
0 Kommentarer
2021-10-14 | fs-historiskastudier

Emilia Frölich

Emilia Frölich är doktorand i historia vid Malmö universitet sedan 2017. Hon ser forskarskolan som en sorts bank där man kan hämta inspiration, kunskaper …
 • Okategoriserade
 • tvärvetenskap
0 Kommentarer
2021-09-13 | fs-historiskastudier

Ainur Elmgren

Ainur Elmgren var doktorand i historia 2003–2008, placerad i Lund, och är nu anställd som didaktiker i historia och samhällslära vid Uleåborgs universitet. I …
 • tvärvetenskap
0 Kommentarer
2021-09-09 | fs-historiskastudier

Victoria Höög

Victoria Höög är docent i idéhistoria vid Lunds universitet och har varit engagerad i forskarskolan sedan 2016. Som handledare till en ny doktorand blev …
 • forskarutbildning
 • PM-internat
 • tvärvetenskap
0 Kommentarer
2021-09-02 | fs-historiskastudier

Tommy Gustafsson

Tommy Gustafsson var doktorand i historia i Lund 2003–2008. Hans avhandling var det första större historievetenskapliga arbete som använde populär spelfilm som primärt källmaterial. …
 • forskarutbildning
 • internationalisering
 • mobilitetsstipendium
 • Okategoriserade
 • tvärvetenskap
0 Kommentarer
2021-06-14 | fs-historiskastudier

Yvonne Maria Werner

Yvonne Maria Werner är professor i historia vid Lunds universitet och var lärare på forskarskolans teorikurs 2011–2018. Här berättar hon om hur teorikursen kom …
 • forskarutbildning
 • teorikurs
 • tvärvetenskap
0 Kommentarer
2021-06-03 | fs-historiskastudier

Bruno Hamnell

Forskarutbildningen är en erfarenhet som rymmer mycket mer än dess slutprodukt, avhandlingen. Den rymmer undervisning, breddande och specialiserande kurser, workshops, inspirerade samtal, mindre inspirerande …
 • doktorand
 • forskarutbildning
 • Lunds universitet
 • tvärvetenskap
 • Universität Bielefeld
 • University of York
0 Kommentarer
2021-03-11 | fs-historiskastudier

Ylva Haidenthaller

Ylva Haidenthaller är doktorand i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Gåtfulla medaljer lockade henne från Uppsala till Lund och till ett avhandlingsprojekt …
 • Lunds universitet
 • tvärvetenskap
 • Universität Bielefeld
 • University of York
0 Kommentarer