Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Sida 1 / 1

2021-03-01 | fs-historiskastudier

Carolina Jonsson Malm

Carolina Jonsson Malm var doktorand i historia 2006–2011, antagen vid dåvarande Malmö högskola. Hon minns forskarskolan som en pluralistisk och öppen miljö där det …
  • ABM-sektorn
  • doktorand
  • internat
0 Kommentarer
2021-02-08 | fs-historiskastudier

Martin Kjellgren

Martin Kjellgren blev doktorand i historia vid Malmö högskola 2001 och tillhörde forskarskolans första generation. Där övergav han magisteruppsatsens landshövdingar för astrologer och profeter. …
  • ABM-sektorn
  • doktorand
0 Kommentarer