Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Sida 1 / 1

2021-02-18 | fs-historiskastudier

Lars Edgren

Lars Edgren är professor emeritus i historia vid Lunds universitet och tillika forskarskolans första studierektor. Det var han och Eva Österberg, professor emerita i …
  • Carl Gustaf Andrén
  • Eva Österberg
  • forskarutbildning
  • Högskoleverket
  • Kim Salomon
0 Kommentarer