Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Sida 1 / 1

2021-03-29 | fs-historiskastudier

Emma Severinsson

Emma Severinsson var doktorand i historia 2013–2018, antagen i Lund. För henne var doktorandtiden en tid av stimulerande forskningssamtal, goda vänskaper och engagemang i …
 • doktorand
 • forskarutbildning
 • internationalisering
0 Kommentarer
2021-03-25 | fs-historiskastudier

Hugo Nordland

Hugo Nordland var doktorand i historia i Lund 2010–2015. Efter disputationen kände han sig lockad att arbeta med historia utanför universitetet och började söka …
 • doktorand
 • forskarutbildning
 • Historisk Media
 • internat
0 Kommentarer
2021-03-22 | fs-historiskastudier

Magnus Linnarsson

Magnus Linnarsson var doktorand i historia 2006–2010. När han blev antagen vid Södertörns högskola flyttade han sina bopålar från Skåne till Stockholm, där han …
 • Charlotte Tornbjer
 • doktorand
 • Hanne Sanders
 • nätverk
0 Kommentarer
2021-03-18 | fs-historiskastudier

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson är doktorand i historia vid Södertörns högskola sedan 2017. För henne är forskarskolan viktig inte minst som forskningsnätverk, ett sammanhang där hon …
 • doktorand
 • Södertörns högskola
 • Universität Bielefeld
 • University of York
0 Kommentarer
2021-03-15 | fs-historiskastudier

Henrik Rosengren

Henrik Rosengren var doktorand i historia 2002–2007, antagen i Lund. För honom blev forskartiden ett lite oväntat karriärsbyte – han hade aldrig tänkt sig …
 • forskarutbildning
 • nätverk
 • Universität Bielefeld
 • University of York
0 Kommentarer
2021-03-11 | fs-historiskastudier

Ylva Haidenthaller

Ylva Haidenthaller är doktorand i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Gåtfulla medaljer lockade henne från Uppsala till Lund och till ett avhandlingsprojekt …
 • Lunds universitet
 • tvärvetenskap
 • Universität Bielefeld
 • University of York
0 Kommentarer
2021-03-08 | fs-historiskastudier

Martina Böök

Martina Böök är doktorand i historia vid Linnéuniversitetet sedan 2015. Här berättar hon om sina erfarenheter som doktorandrepresentant i forskarskolans samarbetsråd och några av …
 • doktorand
 • internat
 • skriv-retreat
0 Kommentarer
2021-03-04 | fs-historiskastudier

Pavol Jakubec

Pavol Jakubec är doktorand i historia vid Göteborgs universitet sedan 2015. För honom har forskarskolan inneburit inte bara ett intellektuellt och socialt sammanhang, utan …
 • doktorand
 • forskarutbildning
 • internat
 • PM-internat
0 Kommentarer
2021-03-01 | fs-historiskastudier

Carolina Jonsson Malm

Carolina Jonsson Malm var doktorand i historia 2006–2011, antagen vid dåvarande Malmö högskola. Hon minns forskarskolan som en pluralistisk och öppen miljö där det …
 • ABM-sektorn
 • doktorand
 • internat
0 Kommentarer