Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Jonas Bornsäter

Jonas Bornsäter är doktorand i etnologi vid Lunds universitet sedan 2019. Det var en ganska omvälvande upplevelse att börja forskarstudierna – ny stad, nya kollegor, nya rutiner och sammanhang. Redan första veckan blev Jonas en del av forskarskolans gemenskap, genom internat och kurser för hans tvärvetenskapliga doktorandkull.

Hösten 2019 blev jag anställd som doktorand i etnologi inom den nationella forskarskolan i historiska studier vid Lunds universitet. I bagaget hade jag med mig en masterexamen i etnologi från Stockholms universitet och året innan min doktorandanställning frilansade jag som etnolog för olika typer av uppdragsgivare, den senaste Stockholms stadsteater. Min forskarutbildning är planerad att pågå till hösten 2023 och mitt avhandlingsprojekt handlar om bastuklubbar och liknande sexuella mötesplatser i Sverige under 60-, 70- och 80-talet.

Att börja som doktorand var för mig en rätt så omvälvande upplevelse, vilket det ofta är när man anländer till nya arbetsplatser. Ny stad, nya kollegor, nya arbetsrutiner och nya sammanhang. Redan första veckan hade vi introduktionsträff med forskarskolan, där vi ur den nya årskullen fick introducera våra projekt för varandra. Doktoranderna i min årskull representerar flera olika ämnen: konsthistoria och visuella studier, historisk arkeologi, idé- och lärdomshistoria, bokhistoria och historia. I de andra årskullarna finns även doktorander i musikvetenskap, arkeologi och antikens kultur- och samhällsliv. Det som förenar oss är det historiska fokuset i våra forskningsprojekt. Denna tvärvetenskapliga mix utgör en av många fördelar med att vara en del av forskarskolan.

Kurserna Historiska problem och Historisk teori ges under det första året. I Historiska problem besökte vi Malmö universitet, Lunds universitet, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet och fick där, via föreläsningar och seminarier, ta del av och diskutera de ämnesmässiga samt material- och metodmässiga frågor som i dag ställs i aktuell historisk forskning vid samarbetets olika lärosäten. Och i teorikursen fick vi på liknande vis utforska och ta del av teoretiska perspektiv inom forskningsfronten för historiska studier. Förutom dessa kurser finns även valbara kurser att läsa som del av forskarskolan.

Det första året lägger man som nyantagen doktorand även fram en text på forskarskolans PM-internat och i januari 2020 genomfördes det på Stiftsgården Åkersberg i Höör under tre dagar. På detta internat deltog inte bara vi nya doktorander utan även doktorander antagna under tidigare år deltog och agerade opponenter på de texter som lades fram. Dessutom följdes varje opponering av PM-diskussioner där alla handledare till de nya doktoranderna deltog med kommentarer och förslag för våra avhandlingsprojekt. Att få ta del av expertis inom så pass många olika forskningsfält tidigt i forskningsprocessen är otroligt värdefullt och lärorikt.

Varje år arrangeras dessutom ett höstinternat där vi doktorander får lägga fram olika typer av texter. Utöver kurser och internat finns det en mängd resurser som kan nyttjas. För mig har det exempelvis inneburit möjligheten att ta in en tredjeläsare som forskarskolan finansierar. Jag ser med spänning fram emot de kvarvarande åren och alla de samarbeten, resurser och möjligheter som forskarskolan möjliggör för mig som doktorand.

Inlägget postades i

doktorand

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *