Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Stefan Nyzell

Stefan Nyzell blev doktorand i historia vid Malmö högskola i september 2001, en av tolv doktorander i forskarskolans första kull. Direkt efter disputation blev Stefan utbildningskoordinator och studierektor i forskarskolans ledningsgrupp och idag är han studierektor vid Malmö universitet. I sitt inlägg reflekterar Stefan kring vad forskarskolan betytt och hur den har utvecklats de senaste 20 åren.

Jag är biträdande professor i historia vid Malmö universitet. I september 2001 tillhörde jag den grupp av tolv nyantagna och förväntansfulla doktorander som påbörjade sin forskarutbildning inom ramen för Nationella forskarskolan i historia. Jag själv var antagen vid Lunds universitet men hade min placering vid Malmö högskola som på den tiden inte hade egen examensrätt på forskarutbildningsnivå. Det senare kom med tiden att förändras och redan innan högskolan blev universitet erhölls rätt att utfärda examen på forskarutbildningsnivå; detta till stor del som ett resultat av forskarskolan. För Historiska studier och forskarutbildningsämnet vid Malmö universitet har forskarskolesamarbetet på många sätt varit avgörande för att skapa en stark forskningsmiljö.

På ett personligt plan har forskarskolan haft stor betydelse. Betydelsen av att det för 20 år sedan skapades en utbildningsmiljö och ett sammanhang med flera olika lärosäten i södra Sverige och de nätverk mellan doktorander och etablerade forskare som därmed uppstod kan knappast överskattas. De kontaktytor jag som forskare har idag genom alla de kurser, workshops och internat som forskarskolan arrangerat genom åren är oerhört värdefulla. Även de möjligheter till internationalisering som forskarskolan bidragit till från första början med uppmuntran att nätverka och delta i konferenser har varit synnerligen betydelsefulla.

Efter disputationen hamnar den nyblivna filosofie doktorn ofta i en stundtals osäker tillvaro. Jag hade i det sammanhanget turen att det just i samma stund som jag stod utan arbete öppnades en anställning som utbildningskoordinator för forskarskolan vid Historiska institutionen i Lund som jag sökte och erhöll. Under ett par års tid därefter arbetade jag med forskarskolan genom att tillhöra dess ledningsgrupp, på slutet med uppdraget som studierektor. Även de erfarenheter av forskarutbildning som jag fick genom dessa uppdrag har varit mycket betydelsefulla i min fortsatta yrkeskarriär.

Idag har jag en anställning på Malmö universitet och arbetar fortsatt med forskarutbildning, både som handledare åt flera doktorander och som studierektor för Historia och historiedidaktik. Nu fyller forskarskolan 20 år och mycket har hänt under denna tid. Nya lärosäten har anslutit sig, tidigare högskolor har blivit universitet och samarbetet har breddats till flera ämnen. Forskarskolan har även ändrat skepnad och är idag mer av ett väletablerat samarbete kring forskarutbildning i historiska studier än den statligt finansierade forskarskola den en gång var. Men grunduppdraget, att med god kvalitet utbilda doktorander och samtidigt verka för utvecklingen av morgondagens forskarutbildning, kvarstår som en hörnsten i verksamheten.

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *