Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Irene Selsvold

Irene Selsvold var doktorand i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet 2014–2019. Hon kom direkt från Norge och forskarskolans tvärvetenskapliga miljö blev särskilt viktig eftersom hennes avhandlingsämne förvandlades från arkeologi till antikens kultur och samhällsliv i samband med Sverigeflytten. Efter disputationen har Irene använt sin erfarenhet bland annat i forskarskolans kurs Historiska problem, där hon hållit i ett seminarium om tvärvetenskap och källpluralism.

Jeg ble introdusert for FS da jeg ble antatt som doktorand i AKS i 2014. Min FS-kohort var den første tverrfaglige gruppen med doktorander fra andre historiske emner. Mitt første år som doktorand ble på grunn av det intense programmet FS legger opp til for førsteårsdoktorander for meg en reell introduksjon og konfrontasjon med mitt eget emnestverrfaglighet. Jeg kommer fra en akademisk bakgrunn der klassisk arkeologi kommer innenfor rammene av arkeologiemnet, og vi hadde lite kontakt med antikk historie og de andre fagretningene innen antikkfaget. Gjennom introduksjonsuken, Historiska Problem, PM-internatet og FS’ teorikurs i 2014–2015 gikk det gradvis opp for meg – og mange andre i FS tror jeg – hvor forskjellige tanker og praksiser vi har rundt særlig teoribruk, metode og skrivestil i de nye samarbeidsemnene som nå skulle inngåi FS. Etter ”det tverrfaglige sjokket” synes jeg at vi klarte å snu forskjellene til styrker og bli inspirert av hverandre. Jeg måtte selv forklare aspekter arkeologer ser på som selvsagte, men som ikke nødvendigvis er det for historikere, og jeg ble inspirert til å behandle skriftlige kilder annerledes og i mer detalj i avhandlingen enn jeg hadde planlagt opprinnelig. Mine lærdommer fra det første tverrfaglige året kunne jeg også bringe videre da jeg var med å kommentere og diskutere tekster av doktorander i andre emner enn mitt eget på internater og workshops arrangert av FS.

I 2014 var jeg ikke bare ny i FS-sammenheng. Jeg hadde akkurat flyttet til Göteborg fra Norge, var helt ny i den svenske akademiske sammenhengen og hadde begrenset nettverk. Gjennom deltakelse i kurs og internater i FS fikk jeg mulighet til å møte og bli kjent med doktorander og seniore forskere fra andre universiteter i Sverige og bygge nettverk på en helt annen måte enn jeg ville klart på egenhånd. Særlig satt jeg pris på å bli så godt kjent med min egen kohort gjennom et intenst første år og å deretter få ”catche opp” med dem på internater senere. FS har også assistert meg når jeg har opparbeidet meg nettverk internasjonalt. I 2016 ble jeg tildelt mobilitetsstipendiet og fikk muligheten til å reise til University of Michigan en termin for å knytte kontakter internasjonalt, og i 2018 var jeg på skrivebordsutbytte ved Universitetet i Oslo. Begge utenlandsoppholdene bidro til at jeg fikk knyttet kontakter jeg fremdeles har god nytte av, og å få inntrykk av hvordan folk arbeider i andre akademiske kulturer.

Etter min disputas i 2019 hadde jeg gleden av å få gi litt tilbake til FS gjennom å undervise på en av modulene i Historiska Problem-kurset. Inspirert av mine lærdommer i mitt første år i FS valgte jeg å fokusere seminaret på tverrfaglighet og kildepluralitet. Nå i 2021 har jeg nettopp startet på mitt første selvstendige forskningsprosjekt (riktignok fra kjøkkenbordet og ikke på mitt splitter nye kontor i den nyoppussede Humanisten i Göteborg). De neste tre årene skal jeg gjøre en kildepluralistisk undersøkelse av forandringer i gravskikk i den romerske senantikken. Jeg skal ikke se bort fra at min nåværende interdisiplinære tilnærming er inspirert av mine erfaringer i FS!

Hjertelige lykkeønskninger til Nationella forskarskolan i historiska studier med 20-årsjubileet, og jeg ser fram til å følge de neste 20 årene også!

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *