Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt var doktorand i historia i Lund 2003–2007. Efter disputationen har han rört sig mellan olika ämnen och lärosäten för att nu befinna sig som professor i historia vid Södertörns högskola. Som Södertörns representant i samarbetsrådet har Christopher återvänt till forskarskolan och här berättar han om vad samarbetet betytt för honom, inte minst de oförglömliga internationella internaten.

Forskarskolan har haft en mycket stor betydelse för Södertörns historikermiljö. Genom anknytningen till forskarskolan öppnades möjligheten för Södertörn, som växt fram i skuggan av de stora universiteten i Stockholm och Uppsala, att ingå i en betydligt större och mycket dynamisk forskarutbildningsmiljö. 

Jag har haft förmånen att under sjutton år delta i forskarskolans verksamheter i en rad olika roller; som doktorand, som utbildningskoordinator, som lärare, som ledamot i samarbetsrådet och som handledare. Under denna period har forskarskolans utveckling bland annat gått i internationaliseringens tecken. Samtidigt har nya ämnen såsom idéhistoria, konsthistoria och arkeologi inkluderats, vilket har bidragit ytterligare till den perspektivrikedom som är forskarskolans signum. Redan från start har forskarskolan understrukit betydelsen av gränsöverskridande möten och dialoger, att forskare från olika generationer, lärosäten och historiska ämnen träffas på internat för att samtala om historisk forskning. Oavsett om jag har deltagit som doktorand, som lärare eller handledare har jag alltid upplevt just internaten – alla lika fint arrangerade av Barbro Bergner och ofta förlagda till vackra skånska miljöer – som de allra roligaste och mest givande inslagen i forskarskolans verksamhet.

Under årens lopp har många internat hållits och många internationellt tongivande historiker har bjudits in för att kommentera doktoranders texter och för att hålla föredrag utifrån sina expertområden. Oförglömliga minnen är för min del de internationella internaten åren 2003 och 2004 då jag som nyss antagen doktorand fick möjligheten att diskutera avsnitt ur mitt pågående avhandlingsarbete med såväl Peter Burke som Natalie Zemon Davis. 

Inlägget postades i

Barbro Bergner internat

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *