Jubileumsblogg 2001–2021

Nationella forskarskolan i historiska studier firar 20 år!

Benjamin Husvik

Benjamin Husvik är doktorand i historia vid Göteborgs universitet sedan 2020. Pandemin har ofrånkomligen satt sin prägel på hans första år, liksom för de andra i hans generation. Den sociala isoleringen har ändå mildrats genom forskarskolans digitala kurser och seminarier. Dessutom är Benjamin nu också Göteborgs doktorandrepresentant i samarbetsrådet.

Jag antogs som doktorand i historia vid Göteborgs universitet hösten 2020. Mitt avhandlingsprojekt berör legitimitet, genus och kungamakten i Norge mellan ca 1163–1312. Syftet med mitt projekt är att undersöka drottningrollens transformation under den nyssnämnda perioden, med avstamp i en analys av legitimitet i relation till börd och handling. Att perioden 1163–1312 är intressant att granska beror på att det är först då en distinkt och reell drottningroll uppkommer i Norge. I min undersökning ämnar jag använda mig av ett ganska brett källmaterial bestående av narrativ litteratur, lagdokument och diplom.

Eftersom jag började min anställning under 2020 har det milt sagt blivit en udda start för mig och andra i min doktorandgeneration. Tyvärr har det på grund av den pågående pandemin ännu inte varit möjligt för oss att träffas fysiskt, vare sig i Lund eller på de övriga lärosätena som ingår i samarbetet. Men trots detta tycker jag att det har varit givande att delta i kurser och aktiviteter som har erbjudits av forskarskolan på distans. Dessa digitala sammankomster har gett inblick i andra doktoranders arbete och forskningsresor, vilket gör att man känner sig lite mer som ett kollektiv. Därtill har mötena bidragit till att minska isoleringen åtminstone en aning, som annars gör sig lätt närvarande i dessa tider. Samtidigt är det klart att zoom-träffar aldrig kan väga upp helt för att träffas i verkliga livet, där det säkert hade kunnat knytas närmare kontakter under normala omständigheter. Så det är ofrånkomligt att coronapandemin har satt sin prägel på min och flera andra doktoranders tid i forskarskolan hittills.

I vilket fall har det varit lärorikt att under läsåret studera kurser som ges av forskarskolan: historiska problem respektive historisk teori. Delvis har det funnits en del stoff i dessa som har haft anknytning till mitt eget avhandlingsarbete. Men även i lägen då undervisningsinnehållet inte har haft någon direkt relevans för detta, har det likväl varit bra att få en allmän historievetenskaplig breddning. Dessutom är det uppfriskande att få paus från avhandlingen genom att omväxlande uppehålla sig med andra ting. Det är ju en fördel att inte tröttna på sin avhandling alltför tidigt!  

Under loppet av hösten 2020 tillträdde jag också som doktorandrepresentant för Göteborgs universitet i forskarskolan. Trots att jag endast har varit representant en relativt kort period, känner jag att uppdraget har gett mig ännu större insyn i forskarskolans liksom andra lärosätens verksamhet. Jag ser definitivt fram emot att fortsätta med det uppdraget.

Inlägget postades i

doktorand Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *